โซล่าเซลล์เชียงใหม่ดอทคอมยินดีต้อนรับ เราคือศูนย์บริการงานโซล่าเซลล์อันดับ 1 ในจังหวัดเชียงใหม่  เราออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์ โซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท็อป ปั้มน้ำโซล่าเซลล์ ไฟถนนโซล่าเซลล์  รวมทั้งจำหน่ายชุดอุปกรณ์โซล่าเซลล์ครบวงจร ออกแบบติดตั้งโดยวิศวกรชำนาญงานประสบการณ์กว่า 20 ปี

ติดต่อสอบถามสายตรง 061-028-1931, 081-707-0704

พื้นที่ให้บริการทั่วจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดไกล้เคียง
อำเภอเมืองเชียงใหม่, อำเภอจอมทอง, อำเภอแม่แจ่ม, อำเภอเชียงดาว, อำเภอดอยสะเก็ด, อำเภอแม่แตง, อำเภอแม่ริม, อำเภอสะเมิง, อำเภอฝาง, อำเภอแม่อาย, อำเภอพร้าว, อำเภอสันป่าตอง, อำเภอสันกำแพง, อำเภอสันทราย, อำเภอหางดง, อำเภอฮอด, อำเภอดอยเต่า, อำเภออมก๋อย, อำเภอสารภี, อำเภอเวียงแหง, อำเภอไชยปราการ, อำเภอแม่วาง, อำเภอแม่ออน, อำเภอดอยหล่อ, อำเภอกัลยาณิวัฒนา

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
ในปัจจุบันการไฟฟ้าของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตเหนือ และได้รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ แหล่งผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ ของจังหวัดลำปาง จากข้อมูลปี 2532 มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 567,201 ราย มีปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในจังหวัด 2,264.45 ล้านหน่วย โดยสามารถให้บริการไฟฟ้าได้ครอบคลุมถึง 25 อำเภอ

ส่วนสำหรับหมู่บ้านหรือชุมชนที่ไม่สามารถขยายเขตการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ เป็นชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบ้าง แหล่งต้นน้ำลำธารบ้าง ลุ่มน้ำและเขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เข้ามา ในจังหวัดเชียงใหม่มีหลายแห่งมีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีการใช้โซล่าเซลล์ทั้งแบบออนกริดและออฟกริดอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป